Sympozia

  • 3. mezinárodní sympozium linorytu, Klenová, listopad 2003