Ocenění

  • 2003, Grafika roku, Cena Mattoni Watercolours karlovarské minerální vody, a. s., za grafický list „V lese“
  • 2001, Grafika roku, Čestné uznání za hlubotisk, za grafický list „Na palouku“
  • 2000, Grafika roku, Cena firmy Diatech, za grafický list „Tři“
  • 1999, Grafika roku, Cena časopisu Grapheion, za grafický list „Vlčí máky“
  • 1998, Grafika roku, Čestné uznání v kategorii D, za grafický list „Na louce“